1 જૂનથી બદલાશે RTO ના નિયમ: હવે ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ માટે આરટીઓ માં જવાની જરૂર નથી , આ રીતે બની જશે

ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ મેળવવા માટેના નવા નિયમો (1 જૂન 2024થી લાગુ) 1 જૂન, 2024થી ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ મેળવવાની પ્રક્રિયામાં મહત્વપૂર્ણ ફેરફારો થયા છે. હવે તમે RTO ઓફિસ ગયા વિના પણ અધિકૃત ડ્રાઇવિંગ સ્કૂલમાંથી ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ (DL) મેળવી શકો છો.

પરંતુ ધ્યાનમાં રાખો કે આ સુવિધા બધા ડ્રાઇવિંગ સ્કૂલો માટે ઉપલબ્ધ નથી. DL જારી કરવા માટે માન્યતા મેળવવા માટે, ડ્રાઇવિંગ સ્કૂલોએ નીચેની શરતોનું પાલન કરવું પડશે:

ડ્રાઇવિંગ ઇન્સ્ટ્રક્ટર્સ માટે લાયકાત:

 • ઓછામાં ઓછું હાઇ સ્કૂલ ડિપ્લોમા અથવા તેની સમકક્ષ
 • ડ્રાઇવિંગનો ઓછામાં ઓછો 5 વર્ષનો અનુભવ
 • મૂળભૂત બાયોમેટ્રિક્સ અને IT સિસ્ટમ્સનું જ્ઞાન

તાલીમ કેન્દ્રો માટે જરૂરીયાતો:

 • ઓછામાં ઓછી 1 એકર જમીન (હળવા વાહનો માટે) અથવા 2 એકર જમીન (4-ચક્રીય વાહનો માટે)
  યોગ્ય પરીક્ષણ સુવિધા
 • વાહનોનો યોગ્ય સમૂહ (જેમ કે હળવા અને ભારે વાહનો માટે અલગ અલગ)

તાલીમ કાર્યક્રમ:

હળવા વાહનો માટે: 4 અઠવાડિયાનો અથવા 29 કલાકનો તાલીમ કાર્યક્રમ જેમાં થિયરી અને પ્રેક્ટિકલ બંનેનો સમાવેશ થાય છે.
ભારે વાહનો માટે: ઓછામાં ઓછા 38 કલાકનો તાલીમ કાર્યક્રમ, જેમાં 8 કલાક થિયરી અને બાકીનો સમય પ્રેક્ટિકલ માટે હોવો જોઈએ.

તમારા વોટ્સએપ દ્વારા પૈસા કમાવો: હવે ઘરે બેઠા બેઠા મોબાઈલ નો ઉપયોગ કરી ને 30 થી 40 હજાર કમાવો

અન્ય મહત્વપૂર્ણ નિયમો:

 • સરકાર 9 લાખ જૂના સરકારી વાહનોને તબક્કાવાર દૂર કરશે.
 • કારમાંથી ઉત્સર્જનને નિયંત્રિત કરવા માટે કડક નિયમો લાગુ કરવામાં આવશે.
 • ટ્રાફિક નિયમોના ભંગ માટે દંડ વધારવામાં આવશે.
 • ઓછી ઉંમરમાં ડ્રાઇવિંગ કરવા માટે 25,000 રૂપિયા સુધીનું દંડ થઈ શકે છે અને ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ મેળવવાની ઉંમર 25 વર્ષ સુધી વધી શકે છે.
 • આ નવા નિયમોનો ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ મેળવવાની પ્રક્રિયાને વધુ સરળ અને કાર્યક્ષમ બનાવવાનો હેતુ છે, તેમજ રસ્તાઓ પર સલામતી સુધારવાનો છે.

Leave a Comment

close