કેન્દ્ર સરકારે ગ્રેચ્યુટીના નિયમોમાં ફેરફાર કર્યો, હવેથી કર્મચારીઓને મળશે વધુ લાભ

Gratuity Rules Changed:કેન્દ્ર સરકારે ગ્રેચ્યુટીના નિયમોમાં ફેરફાર કર્યો, હવેથી કર્મચારીઓને મળશે વધુ લાભ સરકારે કર્મચારીઓને મળતી ગ્રેચ્યુટીની મર્યાદા વધારી દીધી છે. કેન્દ્રીય કેબિનેટે ગ્રેચ્યુટીની કરમુક્ત મર્યાદા (ગ્રૅચ્યુઈટી કર મુક્તિ મર્યાદા) વધારી છે.

ગ્રેચ્યુઈટી મર્યાદામાં વધારો:

કેન્દ્ર સરકારે ગ્રેચ્યુઈટીની કરમુક્ત મર્યાદા 20 લાખ રૂપિયાથી વધારીને 25 લાખ રૂપિયા કરી દીધી છે.
આનો અર્થ એ છે કે હવે તમે 25 લાખ રૂપિયા સુધીની ગ્રેચ્યુટી પર કોઈ ટેક્સ ચૂકવશો નહીં.

આ સરકારી બેન્કના શેર લીધા હશે તો મજા પડી જશે ,તમામ 12 શેરોમાં બમ્પર ઉછાળો

ગ્રેચ્યુઈટી મેળવવા માટેની લાયકાત:

5 વર્ષ સતત કામ કરનારા કર્મચારીઓ ગ્રેચ્યુટીના હકદાર છે.
નવા પ્રસ્તાવિત ફોર્મ્યુલા મુજબ, 1 વર્ષ કામ કરનારા કર્મચારીઓ પણ ગ્રેચ્યુટી મેળવી શકે છે (જો સરકાર આને મંજૂરી આપે).

ગ્રેચ્યુટી શું છે:

કંપની તરફથી કર્મચારીને આપવામાં આવતી સેવા નિવૃત્તિ સુવિધા.
5 વર્ષ પછી નોકરી છોડનારા અથવા નિવૃત્ત થનારા કર્મચારીઓને મળે છે.
અકસ્માતમાં મૃત્યુ પામેલા કર્મચારીના નોમિનીને પણ ગ્રેચ્યુટી મળે છે.

ગ્રેચ્યુટીની ગણતરી:

કુલ ગ્રેચ્યુટી = (છેલ્લો પગાર) x (15/26) x (કંપનીમાં કામ કરેલા વર્ષોની સંખ્યા)
ઉદાહરણ: 20 વર્ષ કામ કરનારા કર્મચારી જેનો છેલ્લો પગાર 50,000 રૂપિયા છે તેને 5,76,923 રૂપિયાની ગ્રેચ્યુટી મળશે.

મહત્વના ફેરફારો:

ગ્રેચ્યુટી મર્યાદામાં વધારો
1 વર્ષ કામ કરનારા કર્મચારીઓ માટે ગ્રેચ્યુટીનો સંભવિત અધિકાર (સરકારી મંજૂરી રાહ જોવી પડશે)

Leave a Comment

close