શિક્ષણ સહાય યોજના ગુજરાત 2024 ધોરણ 1 થી 4 માં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીને 500 રૂપિયા સહાય મળશે

ગુજરાત સરકાર દ્વારા નાગરિકોના હેત અને ધ્યાનમાં રાખીને ઘણી બધી યોજનાઓ અમલમાં મૂકેલી છે રાજ્ય સરકાર પણ અનેક કલ્યાણકારી યોજનાઓ બહારવાળી છે ખેડૂતો માટે આખું આઇ ખેડૂત પોર્ટલ બનાવેલ છે સમાજના નબળા વર્ગના લોકો માટે એ સમાજ કલ્યાણ પોર્ટલ બનાવેલ છે પરંતુ આજે આપણે શ્રમયોગી વિભાગ દ્વારા નવીન લોન્ચ કરેલ શ્રમયોગી શિક્ષણ સહાય યોજના 2024 વિશેની વાત કરીશું

ગુજરાત શ્રમયોગી કલ્યાણ બોર્ડ દ્વારા ઘણી બધી યોજનાઓ બહાર પાડેલી છે જેમાં શ્રમિકોના આર્થિક સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે મદદરૂપ થવા માટેની યોજનાઓ છે જેમાં પ્રસુતિ યોજના શ્રમયોગી સહાય યોજના વગેરે કલ્યાણકારી યોજનાઓ બહાર પાડી છે

શિક્ષણ દ્વારા સમાજના નબળા વર્ગોની આગળ લાવી શકાય જેમાં સમાજમાં બાંધકામના વ્યવસાય સાથે જોડાયેલા બાળકો માટે આ યોજના બહાર પાડે છે જેમાં શિક્ષણ માટે પ્રાથમિક શાળાથી શરૂ કરી ઉચ્ચ શિક્ષણ સુધીની સહાય મળે તે માટે ગુજરાત મકાન અને બાંધકામ શ્રમયોગી કલ્યાણ બોર્ડ દ્વારા શ્રમયોગી શિક્ષણ સહાય યોજના શરૂ કરવામાં આવી છે આર્ટીકલ દ્વારા આજે આપણે શ્રમયોગી શિક્ષણ સહાય યોજના શું છે આ યોજના શું શું સહાય મળવા પાત્ર છે કયા કયા ડોક્યુમેન્ટ જરૂરી છે શ્રમયોગી શિક્ષણ સહાય યોજના ની અરજી કેવી રીતે કરવી વગેરે માહિતી મેળવીશું

શિક્ષણ સહાય યોજના નો લાભ મેળવવા માટે નિયમો અને શરતો

આ યોજનાનો લાભ મેળવવા માટે બાંધકામ શ્રમિકો ફરજીયાત છે
બાંધકામ શ્રમિકે નિર્ધારિત સમયે મર્યાદામાં ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે
અરજદારના બે બાળકોને જ આ શહેર મળશે
અરજદારને જો બે બાળકો હોય તો તે બંને બાળકના અલગ અલગ ઓનલાઇન ફોર્મ ભરવાના રહેશે
બાળકોની ઉંમર વધુમાં વધુ 30 વર્ષ સુધી હોવી જોઈએ
અરજી કરનાર ને પુત્ર કે પુત્રી જો મૂંગા કે પગ હોય તો તેને વય મર્યાદામાં લાગુ પડશે નહીં
આ યોજનાનો લાભ શૈક્ષણિક વર્ષમાં પહેલું ટ્રાયલ પૂરતી જ મર્યાદિત રહેશે
જો વિદ્યાર્થી વર્ગમાં નાપાસ થાય તો તે વર્ષના ધોરણમાં બીજી વાર સહાય મળવા પાત્ર થશે
જે વિદ્યાર્થીઓ ઓપન યુનિવર્સિટીમાં અભ્યાસ કરે છે તેઓને આ યોજના ની સહાય મળશે નહિ.
ઓનલાઇન ફોર્મ ભરતી વખતે સંપૂર્ણ સાચી માહિતી ભરવાની રહેશે તેની અરજી રદ થઈ શકે છે

શ્રમયોગી શિક્ષણ સહાય યોજના મળવાપાત્ર સહાય Shramyogi Shikshan Sahay Yojana

 1. આ યોજનામાં વિવિધ લાભો છે જેમાં શ્રમિકોના બાળકોને પ્રાથમિક શાળાથી શરૂ કરીને ઉચ્ચ શિક્ષણ સુધીના અભ્યાસ માટે સહાય મળે છે જેમાં રૂપિયા 30,000 સુધીની આર્થિક સહાય આપવામાં આવશે આ સહાયક જ વાર મળવા પાત્ર થશે વધુ માહિતી નીચે મુજબ આપેલ છે.
  ધોરણ 1 થી 4 માં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીને 500 રૂપિયા સહાય મળશે
  ધોરણ પાંચ થી નવમાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીને 1000 રૂપિયા સહાય મળશે
  ધોરણ 10 થી 12 માં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓને 2500 રૂપિયા સહાય મળશે
  આઈ.ટી.આઈ માં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓને 5000 રૂપિયા મળશે
  પીટીસી માં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીને 5000 મળશે
  ડિપ્લોમા અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓને 7500 સહાય મળશે
  કોર્સ કરતા વિદ્યાર્થીઓને 15000 રૂપિયા સહાય મળશે
  પીજી કોર્સ કરતાં વિદ્યાર્થીઓ 20,000 સહાય મળશે
  મેડિકલ નર્સિંગ ફાર્મસી ફિઝિયોથેરાપી હોમિયોપેથીક આયુર્વેદિક વગેરે જેવી ડીગ્રી હાંસલ કરતા વિદ્યાર્થીઓને ₹1,000 સહાય મળશે
  મેડિકલ એન્જિનિયરિંગ વિદ્યાર્થીને 25000 સહાય મળશે
  પીએચડી કરતા વિદ્યાર્થીને 25000 સહાય મળશે.

કેવી રીતે ગુજરાત શ્રમયોગી કલ્યાણ બોર્ડમાં નોંધણી કરાવવી

ગુજરાત શ્રમયોગી કલ્યાણ બોર્ડ ની યોજનાની સહાય મેળવવા માટે નોંધણી કરાવવાની રહેશે આર જે કરવા માટે શ્રમયોગી કલ્યાણ બોર્ડમાં નોંધણી કરાવી પડશે જેમાં ઓનલાઇન રજીસ્ટ્રેશન માટે એ નિર્માણ કાર્ડ નોંધણી કરાવી શકાશે અને એ નિર્માણ કાર્ડ થયા બાદ પાત્રતા ધરાવતા લાભાર્થીઓ વિવિધ યોજના માં અરજી કરી શકે છે

શ્રમયોગી શિક્ષણ સહાય યોજના નો લાભ લેવા માટે જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ Shramyogi Shikshan Sahay Yojana

 • આ યોજનાનો લાભ લેવા માટે નીચે મુજ document જરુરી છે.\
 • આધારકાર્ડ ની નકલ]
 • બોનાફાઇડ નું સર્ટિફિકેટ]
 • બેંકની પાસબુક]
 • વિદ્યાર્થીના છેલ્લા વર્ષનું પરિણામ]શાળા કે કોલેજમાં ફી ભરેલી પહોંચ
 • જો રૂપિયા 5000 કે તેથી વધુની સહાય હોય તો સોગંદનામુ અને સંબંધી પત્રક

શિક્ષણ સહાય યોજનામાં ઓનલાઈન અરજી કેવી રીતે કરવી Shramyogi Shikshan Sahay Yojana

રાજ્યના નાગરિકોને આ યોજનાનો લાભ લેવા માટે નીચે મુજબની ઓનલાઇન અરજી કરી શકશે
સૌપ્રથમ google માં જઈને સન્માન પોર્ટલ ટાઈપ કરવાનું રહેશે
ત્યારબાદ પહેલા તમારે રજીસ્ટ્રેશન કરાવવાનું રહેશે
રજીસ્ટ્રેશન દરમિયાન તમને આઈડી અને પાસવર્ડ મળશે
રજીસ્ટ્રેશન માં તમને બાંધકામ શ્રમિક ની વિગતો પૂછવામાં આવશે તે ભરવાની રહેશે અને ક્રિએટ બટન પર ક્લિક કરવાનું રહેશે
ત્યારબાદ આઈડી પાસવર્ડ દ્વારા લોગીન કરવાનું રહેશે.
પછી તમારે શિક્ષણ સહાય યોજના પર ક્લિક કરવાનું રહેશે
ત્યારબાદ તમારી સામે યોજના વિશે માહિતી અને નિયમો જોવા મળશે તે વાંચીને accept બટન પર ક્લિક કરવાનું રહેશે
ત્યારબાદ apply બટન પર ક્લિક કરવાનું રહેશે
પછી તમારે પર્સનલ ડિટેલ્સ ભરવાની રહેશે
જેમાં શ્રમિક તરીકે તમારે ઓળખકાર્ડ ની વિગતો વિદ્યાર્થીની માહિતી અને સરનામું લખવાનું રહેશે
હવે તમારી સેવ બટન ક્લિક કરવાનું રહેશે
ત્યારબાદ તમારે સ્કીમ ડીટેલ ભરવાની રહેશે જેમાં અભ્યાસ ની વિગતો ભરવાની રહેશે
ત્યારબાદ તમારી ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ કરવામાં આવે છે
ત્યારબાદ માંગે મુજબના દસ્તાવેજો અપલોડ કર્યા બાદ નિયમો વાંચવાના રહેશે
તમામ નિયમો અને શરતો હું ઉપરની બધી શરતો થી સહમત છું તે સિલેક્ટ કરવાનું રહેશે અને બટન પર ક્લિક કરવાનું રહેશે
છેલ્લે તમારી અરજી સબમિટ થઈ જશે અને તમને અરજી નંબર મળશે જેને સાચવીને રાખવાનો રહેશે.

આશા રાખું છું કે તમને મારા માટે આવી જ રીતે યોજનાઓ અને ભરતી વિશેની માહિતી મેળવવા માટે અમારા whatsapp ગ્રુપમાં જોડાવો અને અમારી વેબસાઈટ ની મુલાકાત લો

Leave a Comment