ગુજરાત પશુપાલન લોન યોજના ૧૨ લાખ મળશે જાણો કેવી રીતે અરજી કરવી અને કયા ડોક્યુમેન્ટ જોશે

પશુપાલન વેપાર એ ભારતમાં એક મહત્વપૂર્ણ ઉદ્યોગ છે. આ ઉદ્યોગને વધુ પ્રોત્સાહન આપવા માટે હવે સરકારની સાથે બેંકોએ પણ પશુપાલન લોન યોજના શરૂ કરી છે. આ લેખ દ્વારા અમે તમને જણાવીશું કે તમે તેના માટે કેવી રીતે અરજી કરી શકો છો અને કઈ બેંકો આ યોજના હેઠળ પશુપાલન માટે લોન આપે છે. જો તમે પણ આ યોજનાનો લાભ લેવા માંગતા હોવ તો કૃપા કરીને અમારો લેખ અંત સુધી વાંચો, અમે તેમાં આ યોજના સંબંધિત સંપૂર્ણ માહિતી આપી છે.

12 દુધાળા પશુ યોજના 2024 આઈ ખેડૂત પશુપાલન યોજના 2024 પશુપાલન ઓનલાઇન અરજી 2024 પશુપાલન યોજના ફોર્મ 2024 Tabela loan yojana gujarat 2024 સબસીડી યોજના 2024 Ikhedut pasupalan yojna 2024 પશુપાલન લોન અરજી

પશુપાલન લોન અરજી 2024 પશુપાલન યોજના ફોર્મ 2024 આઈ ખેડૂત પશુપાલન યોજના 2024 12 દુધાળા પશુ યોજના 2024 Tabela loan yojana gujarat 2024 Ikhedut pasupalan yojna 2024 કેટલ શેડ યોજના 2024 પશુપાલન સહાય યોજના

ગુજરાત પશુપાલન લોન યોજના 2024 લોનની રકમ:

 • 10 થી 20 ઢોર માટે – ₹ 4 લાખ સુધી
 • 21 થી 50 ઢોર માટે – ₹ 8 લાખ સુધી
 • 51 થી 100 ઢોર માટે – ₹ 12 લાખ સુધી

ગુજરાત પશુપાલન લોન યોજના 2024 અરજી કોણ કરી શકે છે: Kheda Pashupalan Yojana 2024

 • ગુજરાતના કાયમી રહેવાસી
 • જેમની પાસે પોતાની જમીન હોય
 • જેમની પાસે ન્યુનતમ 10 ઢોર હોય

ગુજરાત પશુપાલન લોન યોજના 2024 આવશ્યક દસ્તાવેજો: Kheda Pashupalan Yojana 2024

 • આધાર કાર્ડ
 • પાન કાર્ડ
 • પાસપોર્ટ સાઈઝ ફોટો
 • બેંક પાસબુક
 • જમીનની નકલ
 • ઢોર માલિકીનું પ્રમાણપત્ર

Leave a Comment